กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าเสริมแกร่งชุมชน ช่วยเหลือสังคมให้เข้มแข็งได้อย่างมั่นคง

ตลอดเดือนพฤษภาคม ทีมงานของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ออกเดินทางเยี่ยมชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งยังจับมือกับกลุ่มธุรกิจในเครือ ร่วมให้ความช่วยเหลือแก่สังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ส่งเสริมเยาวชนให้มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่น ตลอดจนมอบข้าวของเครื่องใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งมอบความสุข และดูแลปกป้องคนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ดูแลสุขภาพและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน

โรงเรียนบ้านมาบคล้า ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้ต้อนรับตัวแทนจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเข้าเยี่ยมและมอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และทำให้การเรียนหนังสือเป็นเรื่องสนุกสำหรับน้องๆ นักเรียน กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นล้วนบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก จุดประกายไอเดียใหม่ๆ และช่วยต่อยอดการพัฒนาทักษะที่สำคัญได้ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังได้สนับสนุนโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเจ้าหน้าที่จะนำเงินไปจัดซื้อชุดและอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน

ส่งเสริมโรงพยาบาลมอบบริการที่ดียิ่งขึ้น

การดูแลสุขภาพของผู้คนในชุมชนถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของโครงการเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันท้าทายนี้ โดยดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ร่วมมอบเวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเฟซชิลด์ แก่โรงพยาบาลปลวกแดงและโรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มอบน้ำดื่มแก่สมาชิกชุมชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนต้านโควิดด้วย ทั้งยังได้บริจาคถุงมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดงเพื่อปกป้องบุคลากรในโรงพยาบาลให้ปลอดจากเชื้อไวรัส
โควิด-19

ปลูกป่าเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เหล่าอาสาสมัครจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงบ้านหมอมุ่ย จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยดูแลรักษาวัฏจักรน้ำ และบรรเทาผลกระทบจากความแห้งแล้ง รวมถึงรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ การปลูกป่านับเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะต้นไม้มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศน้ำ

สร้างสรรค์สังคมที่ดีสำหรับทุกคน

การรักษาวัฒนธรรมของสังคมถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยความสุข ทั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยความพยายามอย่างแข็งขันเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไว้ให้ได้นานที่สุด

วันวิสาขบูชา ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาของไทย โดยเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และเพื่อสร้างบุญกุศลในวันอันเป็นมงคลนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้สนับสนุนกิจกรรมทำบุญ ซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ครอบครัวที่สูญเสียรายได้ในช่วงการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนผู้ที่ว่างงานเนื่องจากการระบาดของโควิด

นอกจากนี้ ตัวแทนจากดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ และดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่หนังสือพิมพ์ไทยสยามโพสต์ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสในวันครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ ปีที่ 12 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับกองบรรณาธิการสิ่งพิมพ์สำหรับปีแห่งความสำเร็จในฐานะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของชุมชน บริษัทได้มอบเงินสดเพื่อสนับสนุนแคมเปญ “ทำดีให้กับสังคม” ซึ่งเป็นแคมเปญช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้

ทั้งสองบริษัทฯ ยังได้ร่วมกันมอบข้าวของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขและพนักงานจากสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมบ้านพักคนชราที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดบ้านสุรศักดิ์

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ และดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ยังได้ร่วมกันจัดอีกหนึ่งกิจกรรมการกุศล เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกลุ่มผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยทางบริษัทได้มอบเงินบริจาคและเครื่องใช้ให้แก่ชาวชุมชนในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้สูงอายุจะได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาจิตใจ อันนำมาซึ่งความสุขและความรู้สึกถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง