ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานของดับบลิวเอชเอ

แหล่งกำเนิดพลังงานและสาธารณูปโภคเป็นส่วนเติมเต็มทางธุรกิจของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของเรา กลุ่มดับบลิวเอชเอจะดำเนินการจัดหาพลังงานทั่วไปให้แก่หุ้นส่วนของเรา ในขณะเดียวกันก็พัฒนาพลังงานทางเลือกและมองหาโอกาสใหม่ในไทยและต่างประเทศ ในด้านสาธารณูปโภค เรายังคงเดินหน้าเสนอผลิตภัณฑ์น้ำใหม่ๆ นอกจากผลิตภัณฑ์หลัก ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์น้ำจากการบำบัดน้ำเสียแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ และน้ำปราศจากแร่ธาตุ

กลุ่มดับบลิวเอชเอได้ลงทุนในโครงการพลังงานซึ่งมีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 2,665 เมกะวัตต์หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 635 เมกะวัตต์ โดยกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 600 เมกะวัตต์นั้นกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และอีกประมาณ 35 เมกะวัตต์ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการเหล่านี้มีทั้งโครงการที่ WHAUP ดำเนินการเองและโครงการที่ดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมทุนซึ่งมีทั้งบริษัทท้องถิ่นและบริษัทนานาชาติชั้นนำ เช่น กลุ่มบริษัทโกลว์ กัลฟ์ กรุ๊ป บี.กริม เพาเวอร์ กันกุล และ สุเอซ

สาธารณูปโภคที่ดับบลิวเอชเอให้บริการมี น้ำดิบ น้ำประปา น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (ปริมาณกำลังการผลิตสุทธิต่อปี กว่า 129 ล้านลูกบาศก์เมตร) รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย (ปริมาณกำลังการผลิตสุทธิต่อปีกว่า 47 ล้านลูกบาศก์เมตร) นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทได้ซื้อหุ้นกิจการน้ำประปาในประเทศเวียดนาม จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เก๋อ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองเหงะ อาน และ บริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ (SDWTP) หนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำเมืองฮานอย ตามสัดส่วนการถือหุ้น 47% และ 34% ตามลำดับ ทั้งสองโครงการมีกำลังการผลิตน้ำจำนวนรวม 8.4 และ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ


Go to website