ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานของดับบลิวเอชเอ

แหล่งกำเนิดพลังงานและสาธารณูปโภคเป็นส่วนเติมเต็มทางธุรกิจของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของเรา กลุ่มดับบลิวเอชเอจะดำเนินการจัดหาพลังงานไฟฟ้าทั่วไปให้แก่หุ้นส่วนของเรา ในขณะเดียวกันก็พัฒนาพลังงานทางเลือกรวมถึงมองหาโอกาสลงทุนใหม่ๆ ในประเทศและต่างประเทศ ในด้านสาธารณูปโภคนั้น เรายังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม (Value Added product) อาทิ Wastewater Reclamation หรือผลิตภัณฑ์น้ำการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วมาใช้ใหม่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้นำเสนอ น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water)

กลุ่มดับบลิวเอชเอได้ลงทุนในโครงการพลังงาน ส่งผลให้มีซึ่งมีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2,685 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 655 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วประมาณ 610 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกประมาณ 45 เมกะวัตต์) โครงการเหล่านี้มีทั้งโครงการที่บริษัทดำเนินการเองและโครงการที่ดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมทุนร่วมกับบริษัทท้องถิ่นและบริษัทนานาชาติชั้นนำ เช่น กลุ่มบริษัทจีพีเอสซี กัลฟ์ กรุ๊ป บี.กริม เพาเวอร์ กันกุล และ สุเอซ

ผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภคที่ดับบลิวเอชเอให้บริการ ประกอบด้วย น้ำดิบ น้ำประปา น้ำเพื่ออุตสาหกรรม (ปริมาณกำลังการผลิตสุทธิต่อปีกว่า 129 ล้านลูกบาศก์เมตร) รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย (ปริมาณกำลังการผลิตสุทธิต่อปีกว่า 47 ล้านลูกบาศก์เมตร) นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทได้ซื้อหุ้นกิจการน้ำประปาในประเทศเวียดนาม จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เก๋อ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองเหงะ อาน และ บริษัท ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ (SDWTP) หนึ่งในผู้ให้บริการน้ำประปาชั้นนำเมืองฮานอย ตามสัดส่วนการถือหุ้น 47% และ 34% ตามลำดับ ทั้งสองโครงการมีกำลังการผลิตน้ำจำนวนรวม 8.4 และ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ


Go to website