WHA GROUP
LOGISTICS
INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPMENT
UTILITIES AND POWER
DIGITAL PLATFORM

เกี่ยวกับบริษัท

ในฐานะที่เป็นผู้นำอย่างชัดเจนในด้านโลจิสติกส์ครบวงจร และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มหรือขยายธุรกิจในประเทศหรือที่ประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศักยภาพหลักอยู่บนพื้นฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเลิศ ตำแหน่งโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม และความสามารถในการให้บริการอย่างทุ่มเทสำหรับความต้องการเฉพาะ

Highlights

2.4 ล้าน ตร.ม. ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ
พัฒนาพื้นที่กว่า
52,000 ไร่ /2
จำหน่ายและให้บริการสาธารณูปโภค กว่า
110ล้าน ลบ.ม.
ให้บริการ DATA CENTER 4 แห่ง ตามมาตรฐาน Tier III และ Tier IV
ธุรกิจพัฒนา และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
2.4
ล้าน ตร.ม. ที่อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้เช่าชั้นนำ
200+ราย

ประสบความสำเร็จ ตามแผนการขายและให้เช่า ทรัพย์สินแก่กองทรัสต์
Whart
ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
11
นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่เปิด ดำเนินงานแล้วและแผนเปิดเพิ่มเติมนิคมฯ ในอนาคต

ส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ยอดขายที่ดินกว่า
816/1 ไร่
/1 ไม่รวม LOI และ MOU ในประเทศไทย และเวียดนาม จำนวน 195 ไร่

พัฒนาพื้นที่กว่า 52,000/2 ไร่
/2 รวมพื้นที่โครงการ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน เวียดนาม เฟส 1 จำนวน 3,110 ไร่

เปิดตัวนิคมใหม่
WHA ESIE 3
ภายใต้ EEC
ธุรกิจให้บริการ สาธารณูปโภคและพลังงาน
จำหน่ายและให้บริการ สาธารณูปโภค กว่า 110 ล้าน ลบ.ม.

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น น้ำปราศจากแร่ธาตุ

เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น
559 เมกะวัตต์
ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ร่วมมือพันธมิตร COD โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม CCE
ธุรกิจให้บริการ ด้านดิจิทัล
ให้บริการ data center
4 แห่ง
ตามมาตรฐาน Tier III และ Tier IV รวม 459 racks ตามการถือหุ้น

ให้บริการ FTTx ในนิคมอุตสาหกรรม ของกลุ่มบริษัทฯ 7แห่ง

พันธมิตรทางธุรกิจ กับบริษัทต่างชาติ ที่หลากหลาย

การลงทุนในนานาประเทศ

ด้วยที่ตั้งกว่า 50+ แห่ง ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และบริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม
50+ โปรเจค
3 โปรเจค
1 โปรเจค

มุมนักลงทุน

วิสัยทัศน์ของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของเรา ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตอันสดใสให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคน
SET: WHA
3.40
THB
-0.02 (-0.58%)
เปลี่ยนแปลง(%)
97,538,200
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
3.40 - 3.44
Day's Range
2.36 - 3.66
52 Week's Range
ปรับปรุงเมื่อ: 15/10/64 | 16:35:34

CSR CORNER

ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชนและ ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน