โครงสร้างธุรกิจ

สรุป 4 กลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป

Logistics
ธุรกิจโลจิสติกส์

ผู้พัฒนาระบบโลจิสติกส์อันดับหนึ่ง ซึ่งให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดตามความต้องการของลูกค้า

พื้นที่ให้เช่ากว่า 2.5 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารเอง

 • คลังสินค้าและโรงงานตามความต้องการของลูกค้า (BTS): คลังสินค้าและโรงงานตามมาตรฐานระดับโลกที่ผลิตตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า
 • คลังสินค้ารวม: การผสมผสานระหว่างโครงการก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้าและแบบสำเร็จรูปในพื้นที่เดียวกัน
 • คลังสินค้าสร้างสำเร็จ หรือ Built-to-Own (BTO)คลังสินค้าหรือโรงงานที่ปรับแต่งตามความต้องการพิเศษของลูกค้าในการซื้อ
 • สำนักงานตามความต้องการของลูกค้า: สำนักงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า เข่น สำนักงานอเนกประสงค์
 • โรงงานและคลังสินค้าแบบสำเร็จในนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พาร์ค
Industrial Development
ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งที่ได้มอบทางเลือกระดับโลกให้แก่ลูกค้าในเชิงอุตสาหกรรมที่มีอยู่ 12+ แห่งและอีก 3 แห่งที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีพื้นที่ขายได้ทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ไร่ (3,950 เอเคอร์, 1,600 เฮกตาร์)

 • นิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่ 12+ แห่ง ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีก 3 แห่ง รวมถึงนิคมที่ขยายตัวใหม่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่จะเป็นส่วนสำคัญในประเทศไทย รวมทั้งหมด 68,100 ไร่ (26,925 เอเคอร์ 10,900 เฮคตาร์)
 • พื้นที่ขายได้สุทธิประมาณ 10,000 ไร่ (3,950 เอเคอร์, 7,429 เฮคตาร์) ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังดำเนินการ 3,800 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 6,200 ไร่
 • การขยายตัวในทางภูมิศาสตร์ที่เป็นไปได้ในพื้นที่ข้ามเขตจังหวัดและการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยการพัฒนาเฟสแรกมีพื้นที่รวม 498 เฮคเตอร์ ในจังหวัดเหงะอาน (Nghe An Province) โดยเริ่มการพัฒนาในปี 2560 และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปลายไตรมาสที่สี่หรือต้นปี 2563
Utilities and Power
ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งและนักลงทุนด้านยุทธศาสตร์พลังงานเชิงรุก

*น้ำ: มากกว่า 103 มม. ลูกบาศก์เมตร/ปี ข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายน 2564
พลังงาน: 600 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอีก 35 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 • ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเพียงผู้เดียวในนิคมอุตสาหกรรมที่จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายและมีการเติบโตที่มั่นคง
 • นักลงทุนด้านพลังงานเชิงรุกพร้อมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีหุ้นส่วนที่มีชื่อเสียง เช่น กลุ่มบริษัทโกลว์ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี บี กริม และ สุเอซ
 • กำลังการผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม กว่า 129 มม. ลูกบาศก์เมตร/ปี และความสามารถในการบำบัดน้ำเสียกว่า 47 มม. ลูกบาศก์เมตร/ปี
 • โรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนและเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมประมาณ 2,630 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 600 เมกะวัตต์พลังงาน และบริษัทตั้งเป้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งหมดเป็น 90 เมกะวัตต์ภายในปี 2564

*หมายเหตุ: รวมถึงน้ำปราศจากแร่ธาตุและโครงการที่ประเทศเวียดนาม