โครงสร้างธุรกิจ

สรุป 4 กลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป

Logistics
ธุรกิจโลจิสติกส์

ผู้พัฒนาระบบโลจิสติกส์อันดับหนึ่ง ซึ่งให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดตามความต้องการของลูกค้า

พื้นที่ให้เช่ากว่า 2.8  ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารเอง

 • คลังสินค้าและโรงงานตามความต้องการของลูกค้า (BTS): คลังสินค้าและโรงงานตามมาตรฐานระดับโลกที่ผลิตตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า
 • คลังสินค้ารวม: การผสมผสานระหว่างโครงการก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้าและแบบสำเร็จรูปในพื้นที่เดียวกัน
 • คลังสินค้าสร้างสำเร็จ หรือ Built-to-Own (BTO)คลังสินค้าหรือโรงงานที่ปรับแต่งตามความต้องการพิเศษของลูกค้าในการซื้อ
 • สำนักงานตามความต้องการของลูกค้า: สำนักงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า เข่น สำนักงานอเนกประสงค์
 • โรงงานและคลังสินค้าแบบสำเร็จในนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พาร์ค
Industrial Development
ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งที่ได้มอบทางเลือกระดับโลกให้แก่ลูกค้าในเชิงอุตสาหกรรมที่มีอยู่ 13 แห่งและอีก 3 แห่งที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีพื้นที่ขายได้ทั้งสิ้นประมาณ 2,800 ไร่ (1,106 เอเคอร์, 450 เฮกตาร์)

 • นิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่ 13 แห่ง ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีก 3 แห่ง รวมถึงนิคมที่ขยายตัวใหม่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่จะเป็นส่วนสำคัญในประเทศไทย รวมทั้งหมด 71,800 ไร่ (28,360 เอเคอร์ 11,500 เฮคตาร์)
 • พื้นที่ขายได้สุทธิประมาณ 1,375 ไร่ (220 เฮคตาร์) ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังดำเนินการ และนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 5,625 ไร่
 • การขยายตัวในทางภูมิศาสตร์ที่เป็นไปได้ในพื้นที่ข้ามเขตจังหวัดและการลงทุนในประเทศเวียดนามโดยมีพื้นที่รวม 20,950 ไร่ ในปัจจุบันมีพื้นที่พร้อมต้อนรับนักลงทุน 1,044 ไร่
Utilities and Power
ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งและนักลงทุนด้านยุทธศาสตร์พลังงานเชิงรุก

*น้ำ: 36 มม. ลูกบาศก์เมตร/ปี ข้อมูลล่าสุด ไตรมาส 1 ปี 2565 พลังงาน: 610 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอีก 45 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 • ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเพียงผู้เดียวในนิคมอุตสาหกรรมที่จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายและมีการเติบโตที่มั่นคง
 • นักลงทุนด้านพลังงานเชิงรุกพร้อมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีหุ้นส่วนที่มีชื่อเสียง เช่น กลุ่มบริษัทจีพีเอสซี กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี บี กริม และ สุเอซ
 • กำลังการผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม กว่า 129 มม. ลูกบาศก์เมตร/ปี และความสามารถในการบำบัดน้ำเสียกว่า 47 มม. ลูกบาศก์เมตร/ปี
 • บริษัทได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 610 เมกะวัตต์ และบริษัทตั้งเป้ายอดเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สะสมเพิ่มเป็น 150 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565

*หมายเหตุ: รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนามที่ได้ร่วมลงทุน