ธุรกิจดิจิทัลของดับบลิวเอชเอ

เนื่องจากประเทศไทยเปิดรับเศรษฐกิจดิจิทัล ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกคุณภาพสูงและมือถือ

ดับบลิวเอชต้องการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมระดับโลก ดับบลิวเอชเอจะพัฒนาธุรกิจและทางเลือกด้านข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนลูกค้านิคมอุตสาหกรรมทั้งจากบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

ผลจากความตั้งใจนี้ ทำให้นิคมอุตสาหกรรมของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด “สมาร์ท ดิสทริคส์” ที่มอบโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่นำสมัยที่สุดให้แก่ลูกค้า และจะช่วยขยายทางเลือกคุณภาพระดับโลกให้แก่ลูกค้าด้านอุตสาหกรรม


Go to website