ข้อมูลบริษัท

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปเริ่มก่อตั้งในปี 2546 โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เราได้ก้าวมามีบทบาทสำคัญด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และบริการด้านดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงแรก ดับบลิวเอชเอ นำโดย นพ. สมยศ อนันตประยูร และ คุณจรีพร จารุกรสกุล ได้รวมกับอีกหลายธุรกิจ มองหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและโรงงาน ทำให้จำนวนลูกค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่บริการอื่นๆยังพัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

 

ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของทีมบริหารบริษัท ในปี 2557 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สามปีถัดมา ได้รวมกิจการกับบริษัทเหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นักพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยด้านนิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และทางเลือกด้านที่ดิน เนื่องจากกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปโฉมใหม่ได้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และมีทรัพยากรที่จะเป็นพันธมิตรด้านทางเลือกที่ดีที่สุดของนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ทำให้พวกเขาดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของนโยบายประเทศไทยด้านการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้ก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมีในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก และปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีเป้าหมายในการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ในอุตสาหกรรมอนาคต เช่น การบิน พลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิทัล สุขภาพ และหุ่นยนต์

ตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป วางตำแหน่งตนเองในตลาดนิคมอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงในประเทศไทย และเนื่องด้วยการได้รับการยอมรับด้านทางเลือกบริการครบวงจรจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศในหลายอุตสาหกรรม เราพร้อมแล้วที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยการขยายการลงทุนและการดำเนินงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

ในฐานะที่เป็นผู้นำอย่างชัดเจนในด้านโลจิสติกส์ครบวงจร และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มหรือขยายธุรกิจในประเทศหรือที่ประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศักยภาพหลักอยู่บนพื้นฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเลิศ ตำแหน่งโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม และความสามารถในการให้บริการอย่างทุ่มเทสำหรับความต้องการเฉพาะ

การดำเนินงานของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 4 ประเภท พร้อมให้บริการครบวงจร มอบทางเลือกพร้อมใช้งานให้กับลูกค้า:

  • โลจิสติกส์: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • การพัฒนาอุตสาหกรรม: บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน))
  • สาธารณูปโภคและพลังงาน: ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • ดิจิทัล: ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด (มหาชน)