ธุรกิจพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

ด้วยนิคมอุตสาหกรรมกว่า 11 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 48,900 ไร่ หรือ 19,333 เอเคอร์ หรือ 7,824 เฮคเตอร์ ดับบลิวเอชเอได้เป็นผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 34% และเพื่อปูทางรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมในอนาคต ดับบลิวเอชเอมีนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 3 แห่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

ดับบลิวเอชเอตั้งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งชั้นนำในการจำหน่ายที่ดินด้านอุตสาหกรรมและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น ปิโตรเคมี ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ


Go to website