ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

การก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เป็นแนวคิดการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดับบลิวเอชเอได้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่การก่อตั้งดับบลิวเอชเอกรุ๊ปในปี 2546 และแนวคิดนี้ก็ได้ช่วยขับเคลื่อนดับบลิวเอชเอให้กลายเป็นผู้นำในด้านธุรกิจพัฒนา และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 2 ทศวรรษ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในฐานะผู้พัฒนาโครงการคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้เช่าได้อย่างครบวงจรทั้งในส่วนของทำเลที่ตั้งโครงการ การออกแบบโครงการที่มีมาตรฐานระดับสากล และคุณภาพของการก่อสร้าง ซึ่งสามารถทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของลูกค้าลดลงและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว

เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วย โรงงานสำเร็จรูป โรงงานให้เช่า และคลังสินค้าให้เช่า บริษัทดับบลิวเอชเอได้พัฒนาบริการและออกแบบอาคารให้ทันสมัย โดยอาคารโรงงานที่สร้างตามความต้องการของลูกค้า คลังสินค้า และ ศูนย์กระจานสินค้านั้นล้วนมีที่ตั้งครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการ, ระยอง, ชนบุรี, ฉะเชิงเทรา, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี และ สระบุรี


Go to website