กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน ผ่านโครงการเพื่อสังคมหลายรูปแบบ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมหรือสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนชุมชนโดยรอบนิคมฯ ของดับบลิวเอชเอให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหารและพนักงานของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้ประกอบการในนิคมฯ พันธมิตร ตลอดจนสมาชิกในชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตัวแทนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ได้เข้าเยี่ยมชาวชุมชน ณ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง แจกจ่ายถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในระหว่างการกักตัวหรือสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำถุงยังชีพสำหรับชาวชุมชนในตำบลหนองละลอก พร้อมมอบที่นอนจำนวน 100 ผืน ให้แก่ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้มากถึง 1,000 คน

ทีมงานจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง และนิคมอุตาสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ร่วมแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยชุมชนในตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทฯ จัดส่งน้ำดื่มไปยังสถานที่หลายแห่งในชุมชนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับน้ำดื่มที่เพียงพอในช่วงเวลาอันท้าทายเช่นนี้ นอกจากนั้นยังได้มอบน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลบ้านค่ายจำนวน 50 แพ็ก และมอบ 30 แพ็ก ให้แก่ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และอีก 50 แพ็ก แก่ศูนย์กักกันโรคในตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย

บริษัทฯ ยังได้มอบน้ำดื่มจำนวน 40 แพ็กให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามโดมแดง ณ วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง สนับสนุนโครงการ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตลอดจนส่งมอบชุดทดสอบแอนติเจนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร จังหวัดระยอง ช่วยคัดกรองสมาชิกในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็กแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อใช้ในประเพณีแห่เทียนพรรษาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับสมาชิกในชุมชน

ช่วยเหลือชาวชุมชนให้ปลอดภัย

ทั้งยังสานต่อโครงการที่มุ่งดูแลเยาวชนในพื้นที่ โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WHAID) ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) สนับสนุนเช็คเงินสดให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 10 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สมทบทุนเพื่อสร้างกำแพงใหม่ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ด้วยความห่วงใยสุขภาพของชาวชุมชน ดับบลิวเอชเอจึงได้ดำเนินการขยายระบบท่อประปาที่หมู่บ้านในอำเภอบ้านค่าย เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้มาเป็นเวลานาน

WHAID และ WHA UP ได้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจของชุมชน อันมีจุดประสงค์เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 สำหรับทุกคนในชุมชน ดูแลให้ชาวชุมชนในตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้อุ่นใจ ปลอดภัยและปลอดโรค

ดับบลิวเอชเอร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองมะปริง-ไร่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และช่วยให้ผู้คนในชุมชนสามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ดับบลิวเอชเอ สนับสนุนโครงการฝึกอบรม ณ สถานีตำรวจบ้านค่าย เพื่อช่วยให้ตำรวจมีทักษะด้านงานช่าง เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาวไทยและชาวต่างชาติที่พบปัญหาบนท้องถนน โดยเจ้าหน้าที่จะพร้อมให้ความช่วยเหลือทางถนนฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดับบลิวเอชเอ ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่ากว่า 300 ต้นถนนสายหัวชวด-โรงน้ำตาล ณ อำเภอบางค่าย จังหวัดระยอง มุ่งสร้างพื้นที่สีเขียวและตกแต่งบริเวณโดยรอบให้สวยงาม ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดการพังทลายของดิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน

สำหรับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป การรับฟังเสียงจากชุมชนใกล้เคียงถือเป็นงานสำคัญในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชน ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนดูแลเอาใจใส่และเคารพซึ่งกันและกัน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของหลายครอบครัว ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ บริษัทฯ เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสังคมให้ครอบคลุมชาวชุมชนผ่านการสนับสนุนทางการเงินและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนปลอดภัย มีสุขภาพดี มีอนาคตที่สดใสและมีความหวังในการก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง