กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ต้านภัยโควิด-19

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทีมแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย KN-95 จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี นำไปแจกจ่ายและส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

โดยมีทีมผู้บริหารของบริษัท ร่วมเดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอกย้ำพันธกิจในการดูแลช่วยเหลือสังคมอย่างทั่วถึงของบริษัทฯ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง