กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียน ในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 โดยในปีนี้ บริษัทได้ร่วมกับผู้ประกอบการกว่า 50 รายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่นักเรียนกว่า 19,100 คน จากโรงเรียนต่างๆ ในจ. ระยองและชลบุรี รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง โดยโครงการเพื่อสังคมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

บรรยายภาพ:
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนต่างๆ ในจ. ระยอง และชลบุรี ในโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โดยมีผู้บริหาร อาทิ มร. เดวิด นาร์โดน, นางสาวศิญาภัสร์ จันทรไชยโรจน์ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง