กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สานต่อโครงการซีเอสอาร์ ส่งมอบระบบบำบัดนํ้าเสียชุมชนต้นแบบแก่อบต. ปลวกแดง จ.ระยอง ภายใต้โครงการ Clean Water for Planet

บรรยายภาพ: นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลางขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการบำบัดน้ำเสียแก่นายสาคร อาจรักษา (กลางซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง โดยมีนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนายวิเศษ จูงวัฒนา (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) ประกาศความสำเร็จโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) พร้อมส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ. ระยอง ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) โดยสามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 400 ลูกบาศก์เมตร ด้วยเทคโนโลยีทางธรรมชาติที่ใช้พืชและจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระวิริยะอุตสาหะและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) โครงการนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Clean Water for Planet อันเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และให้ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมได้มีแหล่งน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาแหล่งน้ำร่วมกัน

  1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการบำบัดน้ำเสียแก่อบต. ปลวกแดง ในพิธีอย่างเป็นทางการที่จ.ระยอง
  2. คณะผู้บริหารและพนักงานของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำทีมผู้บริหารอบต. ปลวกแดง เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ อันเป็นวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อชุมชน
  3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สะอาด
  4. ผู้เชี่ยวชาญสาธิตการทดสอบคุณภาพน้ำ และอธิบายถึงความสำคัญของการบริการจัดการน้ำเสีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง