กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จุฬาฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับเทศบาลนครแหลมฉบัง พัฒนาระบบบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสีย" ให้กับเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยต่อยอดความสำเร็จจากโครงการที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามเมื่อปีที่แล้ว ภายใต้แนวคิด Clean Water for Planet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รวมถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ภายใต้การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

บรรยายภาพ: นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นางจินดา ถนอมรอด (กลาง) นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง