กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าแบบเคลื่อนที่ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าแบบเคลื่อนที่สำหรับจัดการกับน้ำเสียสีย้อมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง (Mobile Treatment Unit) จากกิจกรรมจิตอาสาการย้อมผ้าสีดำ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรรยายภาพ: นายวรนล เหล่าสุวรรณ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และรศ.ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ (ขวาสุด) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าแบบเคลื่อนที่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง