กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมสอนศิลป์ที่บ้านเกิด ครั้งที่ 10 ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมสอนศิลป์ที่บ้านเกิด ครั้งที่ 10 ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมีครู 26 ท่านจากโรงเรียน 14 แห่งในจังหวัดระยองและชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมระยะเวลา 4 วันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะของผู้เข้าอบรม และได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านโครงการ Clean Water for Planet ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อให้ครูสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องการอนุรักษ์น้ำให้แก่นักเรียนต่อไป

ในปีนี้ ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงความเป็นมาของอ่างเก็บน้ำดอกกราย และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำ นอกจากนี้ คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 5,000 ตัว เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำ อีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง