กิจกรรมสังคม

โครงการ CSR ของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาชุมชน : ด้านเยาวชนและการศึกษา

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาช่วยให้เด็กๆ สามารถไปถึงฝันที่ตั้งไว้และมีอนาคตที่ดีกว่า สิ่งที่สำคัญคือ เยาวชนควรมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี สะอาด และปลอดภัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการเรียนรู้และสมรรถภาพของนักเรียน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากตำบลหนองบัวและตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รวมไปถึงนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากโรงเรียนอีก 4 แห่งในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี อันได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด โรงเรียนบ้านมาบคล้า โรงเรียนบ้านโสม และโรงเรียนบ้านเขาคันทรง

ทั้งสองบริษัทยังได้สนับสนุนจัดทำรั้วให้แก่โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนบ้านระเวิง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือสร้างห้องน้ำสะอาดใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยโครงการหลังนี้เป็นความคิดริเริ่มของทั้งสองบริษัท เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังได้ทำการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 3 แห่งเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และ สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ โดยนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขนุนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองฆ้อ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์สร้างเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ให้แก่โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน 3 แห่งในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกระบอก โรงเรียนบ้านหนองละลอก และโรงเรียนบ้านมาบตอง โดยเหล่านักเรียนและคุณครูต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสนุกสนานกับของขวัญและกิจกรรมกลางแจ้งที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่พวกเขา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง