กิจกรรมสังคม

โครงการ CSR ของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาชุมชน : ด้านสุขภาพ

 

ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดมอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen test kit หรือ ATK) ให้แก่ชาวชุมชน เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยเฉพาะกลุ่มครูและนักเรียน โดยทีมงานของดับบลิวเอชเอได้ส่งมอบชุดทดสอบ ATK ให้แก่โรงเรียนบ้านระเวิง โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ และโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และรวมถึงโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง อาทิ โรงเรียนบ้านคลองขนุน อำเภอบ้านค่าย โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อีกด้วย

และเมื่อชุมชนใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบชุดดูแลผู้ป่วยให้แก่ศูนย์กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในขณะเดียวกัน นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ก็ได้ส่งชุดของใช้ที่จำเป็นไปยังเทศบาลตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง สำหรับผู้ป่วยที่ดูแลและกักตัวเองที่บ้าน ซึ่งอาจมีความลำบากในการจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน

นอกจากนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ยังได้ส่งมอบกล่องอาหารกลางวันและน้ำดื่มสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านค่าย ศูนย์ฉีดวัคซีนบ้านค่าย และศูนย์ฉีดวัคซีนชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สำหรับผู้ป่วยฟอกไตที่ติดเชื้อโควิด-19 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคห้องความดันลบให้แก่โรงพยาบาลสนาม ที่สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง

และเมื่อบริษัททราบว่าห้องเก็บผลิตภัณฑ์ของสถานีอนามัยตำบลหนองเสือช้าง จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้มอบงบสนับสนุนการซ่อมแซมห้องดังกล่าวในทันที เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สะอาดและถูกสุขอนามัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง