กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนเงินบริจาคให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในงานปิยมหาราชนุสรณ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองวันปิยมหาราช โดยมีนายวรานล เหล่าสุวรรณ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคในนามของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564 เพื่อสบทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนิสิต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง