ข่าวสารบริษัท

WHA Group ร่วมกับ PCS จัดงาน WHA Investor Club - เส้นทางสู่ Net Zero เชิญชวนผู้ประกอบการที่ WHA SIL ปรับใช้พลังงานอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 5.0

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน WHA Investor club workshop - เส้นทางสู่ Net Zero ในหัวข้อ กลยุทธ์พลังงานอัจฉริยะยุคอุตสาหกรรม 5.0 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสู่พลังงานหมุนเวียน ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ จังหวัดสระบุรี

โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ( PCS) ได้ให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช้พลังงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แนะนำข้อมูล ระบบการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากันเอง หรือ Peer-to-Peer Energy Trading เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันเดินไปถึงเป้าหมายการเป็น Net Zero ร่วมกัน โดยในการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง