ข่าวสารบริษัท

สปสช. เยี่ยมชมคลินิคเวชศาสตร์วิถี พร้อมทดลองระบบแพทย์ทางไกล WHAbit ยกคลินิกฯ เป็นตัวอย่างของศูนย์อนามัยรูปแบบใหม่

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เยี่ยมชม "คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต" ที่จัดตั้งโดยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สโตล์ ซลบุรี พร้อมทดลองใช้งานแพลตฟอร์มพร้อมอุปกรณ์แพทย์ทางไกล (Digital Clinic) ของ WHAbit ที่ติดตั้งเพื่อสนับสนุนการให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ หรือ telemedicine ให้กับคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต โดยสปสช. ยกคลินิกเวชศาสตร์วิถีแห่งนี้เป็นตัวอย่างของศูนย์อนามัยรูปแบบใหม่ ช่วยเพิ่มความสะดวกทั้งในด้านสถานที่ เวลาที่ให้บริการ รวมถึงรูปแบบบริการใหม่ๆ โดยใช้ระบบการแพทย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้มากขึ้น และ สปสช. อยากขยายจำนวนให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

WHAbit แพลตฟอร์มด้านสุขภาพดิจิทัล โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีผลักดันเวชศาสตร์วิถีชีวิต รูปแบบการบริการทางการแพทย์แนวใหม่ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดี อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป้าหมายของ สปสช. ด้านการยกระดับความสะดวก ให้ประชาชนไทยเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย

บรรยายภาพ: นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (กลางซ้าย) และนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการเขตสปสช.เขต 6 ระยอง (คนที่ 2 จากซ้าย) และนายแพทย์ธีระ ศิวดุลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยบาลชลบุรี (คนที่ 4 จากขวา) คุณภูวิศธรณ์ เลิศวีระศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรี (กลางขวา) และคุณวัชร์นัยน์ ลิ่มแสงเพชร ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Service & Solution บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด (คนที่ 1 จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สโตล์ ซลบุรี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง