ข่าวสารบริษัท

RE100

คุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า พลังงานสีเขียว หรือ พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy – RE) ถือเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองหรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป (Conventional Energy) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจ/ บริษัทขนาดใหญ่ต่างให้ความสำคัญกับการนำพลังงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ

หนึ่งในโครงการที่แสดงในเห็นถึงความมุ่งมั่นของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนด้านพลังงานสะอาดคงหนีไม่พ้น RE100 ที่เป็นโครงการระดับโลกที่รวบรวมธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานทดแทน 100% ร่วมกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้/ พึ่งพาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ เป็นต้น อย่างเป็นรูปธรรม โดยสมาชิกของ RE100 นั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงความเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านทางการตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในองค์กร อีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมๆ กัน

ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันก็มีบริษัทระดับโลกหลายแห่งที่ใส่ใจเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นและได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวแล้วมากกว่า 400 ราย ตัวอย่างเช่น บริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Google ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนกว่าสามเท่าภายในปี 2025 และบริษัทคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน 100% ได้เร็วกว่าที่ได้วางแผนไว้ และยังมี Microsoft ที่ได้ประกาศถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทไร้คาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2030 และยังวางแผนที่จะกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่เคยปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศภายในปี 2050 นอกจากนี้ Meta Platforms Inc. หรือ Facebook บริษัทผู้พัฒนาด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเองก็ได้ให้คำมั่นว่าจะหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 100% และเริ่มลงทุนกับระบบพลังงานไฟฟ้าของตนเองเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้แล้ว

สำหรับประเทศไทยเองที่เป็นจุดหมายด้านการลงทุน/ การผลิตที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์รวมทั้งในด้านอุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) ที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ จึงควรเร่งปรับเปลี่ยนไปสู่การพึ่งพาพลังงานสะอาดในทุกมิติอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีแผนการขยายฐานการลงทุน/ ผลิตเข้ามาในประเทศไทยด้วยนั่นเอง ตัวอย่างเช่น Google และ Microsoft บริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่มีแผนเข้ามาลงทุน Data Center ในประเทศไทย เป็นมูลค่ารวมกันกว่า 2 แสนล้านบาท โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทั้งสองบริษัทพิจารณาในการเลือกประเทศที่จุดหมายด้านการลงทุน/ การผลิต ได้แก่  พลังงานสะอาด นั่นเอง

ในยุคภาวะโลกร้อนที่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ มากมาย อาทิ พายุ น้ำท่วม ฝนแล้ง ที่ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมแรงร่วมในการลดผลกระทบดังกล่าว ไม่เพียงแต่ภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในช่วงแรก ขณะเดียวกัน ภาคชุมชน และประชาชน ก็ควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง