ข่าวสารบริษัท

ซิงเย่ รับเบอร์ แอนด์ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซิงเย่ รับเบอร์ แอนด์ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนโลหะลวดเหล็ก และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ จากประเทศจีน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) โดยโรงงานแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 และจะเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศที่สำคัญของบริษัท ซิงเย่ รับเบอร์ แอนด์ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด

บรรยายภาพ: นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (กลางซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดิน และอาคารอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนางสาว หยู เจียง โป (กลางขวา) กรรมการ บริษัทซิงเย่ รับเบอร์ แอนด์ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้งผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัท ในพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน ณ อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง