ข่าวสารบริษัท

แม่ทัพหญิงแห่งดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป บรรยายพิเศษในงานกิจกรรม Special Lecture on Supply Chain Connectivity ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานกิจกรรม Special Lecture on Supply Chain Connectivity ณ ห้อง Thai Room สถาบัน Diplomatic Academy of Viet Nam (DAV) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนามในปี 2566 โดยมีการเชิญนักธุรกิจชั้นนำของไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อแบ่งปันกลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างกลุ่มนักธุรกิจไทยในประเทศเวียดนาม โดยในงานกิจกรรมครั้งนี้ คุณจรีพร ได้กล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ระดับโลกและภูมิภาคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน ประเด็นด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งการความเชื่อมโยงของไทยและเวียดนาม โดยการบรรยายพิเศษดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษาของ DAV และผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐและเอกชนเวียดนาม รวมทั้งหอการค้าต่างประเทศในเวียดนาม

บรรยายภาพ

นายนิกรเดช พลางกูร (ซ้าย) เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และคุณจรีพร จารุกรสกุล (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ กิจกรรม Special Lecture on Supply Chain Connectivity ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ณ ห้อง Thai Room


ข่าวที่เกี่ยวข้อง