ข่าวสารบริษัท

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ครั้งที่ 25 “World RoboCub 2022”

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ครั้งที่ 25 “World RoboCub 2022” เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และแถลงข่าวเตรียมความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก โดยในงานแถลงข่าวฯ คุณจรีพร จารุกรสกุล ได้ร่วมเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ ถึงบทบาทสำคัญของหุ่นยนต์ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแสดงและการทดสอบความสามารถของหุ่นยนต์ที่นำมาแสดงในงานแถลงข่าว โดยมี รศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 ให้การต้อนรับ และร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง