Company News

ประธานคณะกรรมการ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการ IRPC Cubic Academy Season 7

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และแชร์ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ ในโครงการ IRPC Cubic Academy Season 7 หลักสูตรที่ 3 E : Equitable Treatment เพราะ...ธุรกิจไม่มีแบ่งแยก โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของ IRPC เข้ารับฟังผ่าน online platform เป็นจำนวนมาก


Related Company News