บริษัทในเครือ

บริษัทย่อย

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
 2. บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จำกัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 5. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด

บริษัทย่อยของ ALL

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด

บริษัทย่อยของ WHAHK

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด

บริษัทย่อยของ WHAVH

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยของ WHA ID

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
 2. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
 4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
 5. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
 6. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 7. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด
 8. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 9. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 10. บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
 11. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด
 12. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 13. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
 14. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเซส จำกัด
 15. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท 4 จำกัด
 16. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลรีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 17. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเอสเตท ระยอง จำกัด
 18. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 2 (เอสจี) จำกัด

บริษัทย่อยของ WHA IDI

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด

บริษัทย่อยของ WHA IDISG

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (เอสจี) พีทีอี
 2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส เวียดนาม จำกัด

บริษัทย่อยของ WHA IDSG

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์ สต็อค จำกัด

บริษัทย่อยของ WHAUP

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด
 2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทย่อยของ WHAEG

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
 2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซ่ลาร์ จำกัด

บริษัทย่อยของ WUPIN

 1. WHAUP (SG) 1 PTE. Limited

บริษัทย่อยของ WUPS1

 1. WHAUP (SG) 2 PTE. Limited
 2. WHAUP (SG) 3 PTE. Limited

บริษัทย่อยของ WUPS2

 1. WHAUP Nghe An Joint Stock Company

บริษัทร่วมทุน

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด
 2. บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทร่วมทุนของ WHA Infonite

 1. บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัทร่วมทุนของ WHAUP

 1. บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
 2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด

บริษัทร่วมทุนของ WHAEG

 1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำกัด
 2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำกัด
 3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำกัด
 4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำกัด
 5. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
 6. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
 7. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
 8. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
 9. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
 10. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
 11. บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
 12. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
 13. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด
 14. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จำกัด
 15. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จำกัด
 16. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด
 17. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด
 18. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 19. บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 20. บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 21. บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด

บริษัทร่วมทุนของ WHAET

 1. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
 2. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
 3. บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด
 4. บริษัท ห้วยเหาะพาวเวอร์ จำกัด

นิติบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

 1. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
 2. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
 3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช อินดัสเตรียล
 4. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
 5. บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด