Company News

2021: A YEAR OF HOPE

คุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2020 ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายของทั่วโลก ผลกระทบจาก COVID-19 ที่นอกจากจะทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากแล้วยังส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ The Great Depression เป็นต้นมา รวมถึงผลกระทบต่อเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม เราทุกคนต้องมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังซึ่งในโอกาสของการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ผู้เขียนก็มองว่ายังมีปัจจัยบวกที่จะช่วยให้สถานการณ์โลกปี 2021 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นดังนี้

(1) การค้นพบและแจกจ่ายวัคซีน วัคซีนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 ซึ่งผลการทดลองวัคซีนของบริษัทชั้นนำทั้ง 3 พบว่ามีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการอนุมัติและเริ่มแจกจ่ายวัคซีนเป็นวงกว้างในหมู่ประชาชนของหลายประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าน่าจะมีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วภายในช่วงต้นปี 2021 ส่วนประเทศกำลังพัฒนาก็น่าจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนได้ทั่วไปในช่วงกลางปี 2021 เป็นต้นไปเช่นกัน ซึ่งความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนครั้งนี้ก็จะส่งผลให้ผู้คนสามารถกลับมาดำรงชีวิต ประกอบธุรกิจ เดินทางท่องเที่ยว ฯลฯ และช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินได้อีกครั้งเนื่องจากผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

(2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั่วโลก ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ รวมถึงนโยบายการคลังของหลายประเทศ อาทิ ประเทศในยุโรปและญี่ปุ่นที่รัฐบาลได้ต่ออายุมาตรการเดิมออกไปและคาดว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่เพิ่มเติม ตลอดจน package มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ภายใต้การนำของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ Mr. Joe Biden ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2021 ภายหลังผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารอบพิเศษและกระบวนการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

(3) การเผชิญหน้าระหว่างประเทศมหาอำนาจที่คลี่คลายไปในทิศทางบวก ความตึงเครียดจากสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ – จีนที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งจะส่งผลบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงินและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมทั้งเสถียรภาพจากการเผชิญหน้าทางการเมืองและการทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสองที่แม้ว่าจะยังคงดำเนินอยู่แต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดความแข็งกร้าวลงโดยทั้งสองประเทศจะหันกลับมาช่วงชิงความเป็นผู้นำผ่านแนวคิดทางการเมืองและการค้าเสรีนิยมที่จะทำให้ข้อตกลงแบบพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศกลับมามีบทบาทมากขึ้น

(4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอัตราเร่ง เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้หลายประเทศ องค์กร รวมถึงประชาชนสามารถผ่านพ้นระยะวิกฤตในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปได้ ซึ่งผลของการปรับตัวดังกล่าวก็จะยังคงอยู่กลายเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ที่เป็นวิถีการดำรงชีวิตหรือกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าแต่ก่อน เช่น การประชุมออนไลน์ที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง การเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการโดยการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมเข้ามาใช้ การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และ Telemedicine เป็นต้น

แม้ว่าบาดแผลจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาแต่ปี 2021 ก็ยังคงเป็นปีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและโอกาสอีกมากมาย สุดท้ายนี้ผู้เขียนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมุ่งมั่นก้าวเดินต่อไปด้วยพลังกายพลังใจอันเข้มแข็งและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคความท้าทายต่างๆ จนประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ด้วยดีค่ะ


Related Company News