WHA Group
Your Ultimate Solution Partner
โลจิสติกส์
นิคมอุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค และพลังงาน
ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ดับบลิวเอชเอ ผู้นำในด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางโลจิสติกส์ - โรงงาน & คลังสินค้าให้เช่า

WHA GROUP

Your Ultimate Solution Partner

โครงการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาของ ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป

ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป นำเสนอ “แพคเกจทางเลือกแบบครบวงจร” ซึ่งรวมถึงการเลือกที่ตั้งที่ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมการออกแบบอาคารด้วยมาตรฐานระดับโลก การก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิในบริหารและจัดการค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าระยะยาวของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบันกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ บริหารจัดการพื้นที่คลังสินค้าประมาณ 2 ล้านตารางเมตร ประกอบไปด้วย โรงงานสำเร็จรูปและโรงงานผลิตสินค้าสำเร็จรูปสำหรับให้เช่า

12 โรงงานและคลังสินค้า
แบบ Built-to-suit
24 โครงการคลังสินค้า
 
4 โครงการโลจิสติกส์พาร์ค
 
Responsive image

ทำเลที่ตั้ง

ด้วยทำเลที่ตั้งกว่า 50 แห่ง ดับบลิวเอชเอกรุ๊ปเป็นผู้นำในการพัฒนาโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคครบวงจรพร้อมทั้งบริการดิจิตอลครบวงจรของประเทศไทย

ดูแผนที่

มุมมองนักลงทุน

วิสัยทัศน์ของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป มีทิศทางมนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของเรา ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตอันสดใสให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคน

SET: WHA

ปรับปรุงเมื่อ: 28/10/63 | 15:45:27
ราคาล่าสุด
2.52 THB
เปลี่ยนแปลง(%) : - (-%) ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 108,382,200